ZOSILNOVAC BMW 1 CRUNCH

Kategória: Montáže, Zosilňovače

V tomto BMW sme už menili predné reprodutkory za uDimension. Dvere 10cm komponenty a pod sedadla vodiča a spolujazdca 20cm basové. Vzhľadom na to, že ani výmenou reproduktorov nepríde k výraznej zmene, treba dopojiť zosilňovač. Zosilňovač dodá chýbajúci výkon a vzhľadom na možnosti LPF a HPF aj lepšie rozdelí zvuk medzi 10cm komponentné a 20cm basové reproduktory. Tým dosiahneme výrazne lepší zvuk a možnosť doladiť ,podľa možností zosilňovača, zvuk podľa potrieb zákazníka. Veď každý to má rad trochu inak. Montáž nám trvala 1 pracovný deň a cena práca + materiál 430eur.