Správne tlmenie

Kategória: Montáže, Tlmenie

Tlmiaci materiál absorbuje vibračnú energiu z kovovu a premení túto energiu na teplo. Dobrý kontakt medzi kovom a materiálom je hlavným predpokladom účinného vytlmenia auta. Ak nie je dostatočný kontakt medzi kovom a materiálom, potom tlmiaci materiál nemôže spotrebovať energiu z vibrácií kovu a stane sa zbytočným, respektíve výsledok nebude taký ako by mal byť. Výsledok maximálneho tlmenia je možný vďaka dobrému kontaktu tlmiacieho materiálu s kovom a správnym zvolením tlmiaceho materálu a jeho hrúbky. Doporučujeme: rezať materiál do tvaru tlmeného dielu, dobre vyvalčekovať a pokryť ninimálne 70-80% plochy.