Kategória: Zosilňovače

V tomto BMW sme už menili predné reprodutkory za uDimension. Dvere 10cm komponenty a pod sedadla vodiča a spolujazdca 20cm basové. Vzhľadom na to, že ani výmenou reproduktorov nepríde k výraznej zmene, treba dopojiť zosilňovač. Zosilňovač dodá chýbajúci výkon a vzhľadom na [...]